Fizetési feltételek:

Vevő az áru ellenértékét az alábbi módokon egyenlítheti ki:

1, Személyes átvétel esetén:

- Készpénzben az átvételi ponton, átvételkor
- Előre utalással, a termék átvétele előtt /OTP: 11742506-21063215-00000000/

Jelenleg nincs személyes átvétel!!! Kivétel akkumulátorok esetében időpont egyeztetést követően!

2, Futárszolgálatos szállítás esetén:

- Utánvéttel, átvételkor a futárnak készpénzben
- Előre utalással, a termék elküldése előtt.

Amennyiben előre utalást választott, a szükséges adatokat (rendelésszám, bankszámlaszám, utalandó összeg, számla) külön emailben küldjük el önnek. 

Csak a kiállított számla megérkezése után utaljon!!!

Kérjük, ezek beérkezéséig ne küldje el az utalását!!!

A tranzakció elküldésekor ellenőrizze az adatokat, a nem megfelelő utalások azonosítása ugyanis jelentősen késleltetheti a rendelés teljesítését. 

Hibás adatok megadásából eredő késedelemért nem vállalunk felelősséget.

Amennyiben a megrendelés és az elkészült számla végösszege között szállíthatósági vagy egyéb okból a vásárló felé többlet mutatkozik, azt az eredeti fizetési móddal megegyezően térítjük meg. 

Amenyiben a különbség az Áruház javára mutat többletet, a terméket elküldeni vagy az üzletben átadni csak a hiányzó összeg kiegyenlítése után tudjuk.

Egyedi rendelés esetén (ilyen például minden, az OEM raktárból érkező termék) csak előre utalás választható. 

Az ilyen rendelések nem mondhatóak vissza, és ezek esetében az elállási jog sem gyakorolható.

Adatkezelési alapelvek:

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A szolgáltatás megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit.
A webáruház üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) fenntartja magának a jogot jelen közlemény megváltoztatására. A szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közleményt.
A Szolgáltató alapvető célja a látogatók személyes adatainak védelme, a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, így a Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki.  A megrendeléssel a vásárló kifejezetten hozzájárul személyes adatainak továbbításához a kiszállítást végző cég felé.
Törvényi felhatalmazás alapján a Szolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.
A szolgáltató az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.
A felhasználó felelős minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így az alábbiakkal:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve.
A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
A szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

 

Az elállás joga:

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett termék összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Tájékoztatjuk, hogy ellálás esetén a vevő köteles viselni az áru vevőhöz, majd onnan eladóhoz történő szállításával kapcsolatban felmerült összes költséget. Az eladó a sértetlen termék vételárát téríti meg. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok.

Nem lehet a terméket utánvéttel vagy portóval visszaküldeni.

Egyedi -Gyári (original) illetve raktáron nem lévő rendelt alkatrészeknél a rendeléskor min. 50% foglaló szükséges!

Ezen egyedi rendelésű alkatrészeket , mely a fogyasztó személyéhez kötött, egyedi utasítás és kérés alapján lett rendelve nem áll módunkban visszavenni.

Bankkártyás fizetés:

Jelenleg nem elérhető!!!

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "online bankkártyás fizetés" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

 

Garancia és Áru visszavételi feltételek:

Egyes termékek külföldről érkeznek, bármely garanciális ügyintézés esetén, a bevizsgálás ideje akár harminc azaz 30 munkanapot is igényelhet.

Kérnék szíves türelmüket az ilyen termékek ügyintézésével kapcsolatban.

Garanciális igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő beszerelés igazolá. A Green Auto Parts Kft. csak és kizárólag a 151/2003 (IX.22.) Kormány Rendelet mellékletében szereplő termékek kapcsán vállal egy év jótállást. Jótállási eset áll fenn, ha a vevő az eladott termékkel kapcsolatban jótállási időn belül kifogást emel valamelyik termék, illetve alkatrész ellen, amely anyag-, illetve gyártási hiba következtében hibásodott meg, és ez a hiba már az eladás pillanatában a termékben megtalálható volt.

Nem lehet fellépni jótállási igénnyel, amennyiben a meghibásodás a használati, karbantartási, illetve beépítési utasítások be nem tartása következtében lépett fel, illetve szakszerűtlen (nem rendeltetésszerű) használat, hibás kezelés, természetes elhasználódás (kopás), nem megfelelő minőségű tüzelőanyag, segédanyag, valamint harmadik személy által végzett jogosulatlan beavatkozás miatt történt. Nem tartozik a jótállás körébe, a szállítás közbeni sérülés, hiányos termék, vagy elcsomagolás következtében nem felhasználható termékek.
Abban az esetben, ha egy az Green Auto Parts Kft. által forgalmazott termék, szerelési hiba vagy a karbantartás hiánya következtében hibásodik meg, úgy ez olyan jótállási esetnek minősül, amelyet a javítást végző műhelynek kell az ügyfél felé rendeznie.
Azon anyag- és gyártási hibák esetén, amelyek harmadik személy által módosított termékek felhasználása során lépnek fel, Green Auto Parts Kft. alapvetően, még jótállási időn belül történt meghibásodások esetén sem vállal felelősséget.
Jótállási kötelezettség megszűnik beépítési és kezelési utasítások be nem tartása esetén is. Nem érvényes az egy éves jótállási időtartam az olyan alkatrészekre vonatkozóan, melyekre a gépkocsigyártó meghatározott futásteljesítmény elérésekor kötelező cserét írt elő, és ezt a futásteljesítményt az alkatrész az egy éves időtartam előtt túlhaladta, hiszen ekkor az elhasználódás természetes kopás eredménye.
Az esetleges okozati kárnál, a gépjármű megbontása előtt az Green Auto Parts Kft.-t értesíteni kell, hogy szűkség esetén a megbontásnál a képviselője jelen lehessen, ennek elmulasztása a garancia elbírálást lehetetlenné teheti.
Az általános egy éves jótállási időtartamtól azon márkák jótállási feltételei térnek el, melyekre az alkatrészgyártók által külön megszabott előírások érvényesek. Ezen termékekről a vevőszolgálat ad felvilágosítást.
A jótállási igény alapja a vásárlási számla és a szakszerű beszerelést is igazoló számla. Ezek hiányából fakadó minden kár a vásárlót terheli.

Autó, gépjármű kiegészítők, visszavételi illetve garanciális ügyintézés feltétel rendszere.

Eredeti, sérülésmentes, vagy azt közelítő eredeti csomagolásban, hiánytalanul (összes tartozék a termék leírása szerint) áll módunkban visszavenni a következő termékeket.

Üléshuzatok, 

Kormányvédők,

Ülés és szélvédő borítók,

Autó és motor ponyvák,

Telefon és tab tartók,

Dísztárcsák,

Napvédők, napellenzők, rolók,

Kérnénk, hogy a termékek felhasználása előtt, olvassák el a felszerelési illetve használati utasításokat, leírásokat, és ellenőrizék a termék sértetlenségét. 

Amennyiben megoldható szakemberrel próbálják meg a termék felhasználását, felszerelését szakszerűen végre hajtani. (erről a tevékenységről számlát, igazolást mindenképpen kérjenek).

Amennyiben, ezeket a termékeket megpróbálta felhasználni, felrakni, beépíteni sajnos értékcsökkent termékként van módunkban visszavenni, értékcsökkenés mértéke minimum: a bruttó vételár 27%-ka.
 

Nagyobb csomagolás és terméksérülés, tartozék hiány, elhasználódás esetén egyedi elbírálás alá esik a termékek vissza vételének lehetősége és az értékcsökkenés mértéke.

FIGYELEM!!!

Fontos a méret adatokat figyelembe venni, a termék felhasználása előtt, a nem megfelelő méret miatti termék eszköz károsodás illetve sérülés, a garancia és szavatosság elvesztésével járhat, illetve a termék visszaáruzása is meghiúsulhat.

Nem szakszerű felszerelésből, adódó terméksérülésekért és károsodásokért sajnos nem áll módunkban felelősséget vállalni, ilyen esetekben a garancia és szavatosság is elveszíthető.

Garanciából kizárt termékek:


Izzó

kapcsolók 

elektronikai termékek

ablaktörlőlapátű

egyes gumi-, és műanyagalkatrészek 

de ezekkel kapcsolatban érdeklődjön munkatársunknál.
 

Garancia elbírálásának menete:


A vásárló a minőségi kifogását köteles a vásárlás helyén bejelenteni. A bejelentést írásba kell foglalni , amely jegyzőkönyv felvételével is történhet.
 

A reklamált alkatrész átvételének napjától számított 14 munkanapon belül telefonon értesítjük az ügyfelet az ügyintézés módjáról (helyben elbírálható vagy külső vizsgálatra kell küldeni), várható elbírálás határidejéről.
Amennyiben a meghibásodás csak bonyolult vizsgálattal bírálható el, az alkatrészt a gyártóhoz, vagy megfelelő felkészültségű és felszereltségű bevizsgálóhoz küldjük további vizsgálatra.

 

Az esetleges okozati károknál azok térítése minden esetben a gyártó által elvégzett vizsgálat alapján történik. A jármű megbontásakor az Green Auto Parts Kft. által megbízott személynek is jelen kell lennie.
 

A sérült gépjármű megbontása:


Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt, a gépjármű esetleges egyéb sérülését, annak megbontása nélküli állapotában ellenőrizzük, vagy harmadik fél megbízásával (független szakértő) ellenőriztessük. A beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt értékesítő képviselőjének jelenléte nélküli kiszerelésére engedélyt csak a garanciára kötelezett, erre jogosított vezetője adhat kizárólag írásban. Minden más esetben a jogosultnak a jótállási jogról történő visszavonhatatlan lemondásának (jogvesztésének) tekinti a garanciára kötelezett, a sérült jármű olyan megbontásánál, amikor képviselője nincs jelen.
 

Garanciális kötelezettség alá eső, minőségi kifogás elutasítását meghatározó okok:


a vásárlási számla elveszett,
a garanciális idő lejárt,
a szakszerű beszerelésről nincs igazolás és számla,
az alkatrész nem azonosítható,
az alkatrész be és/vagy kiszereléskor megsérült,
az alkatrészt megbontották, külsérelmi nyomok vagy átalakítás nyomai láthatók rajta,
nem a megfelelő gépkocsiba építették be,
a sérült alkatrész kiszerelésekor eladó képviselője nem volt jelen, illetve eladó a jelenléte nélküli megbontásra írásban engedélyt nem adott,
az alkatrész természetes elhasználódása esetén.
Vitás helyzet:


Ha a fogyasztó a garanciára kötelezett, valamely lényeges műszaki, gazdasági döntésével nem ért egyet, írásban kérheti a kifogás alá vont alkatrész szakértői vizsgálatát, melynek költségét is viseli. A garancia kötelezettje ebben az esetben köteles a megkifogásolt alkatrészt, a vizsgálatot nem zavaró módon maradandó jelzéssel ellátni. Az átvételről és az alkalmazott jelölésről jogosult és kötelezett közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Az így keletkezett szakvéleményét, mind jogosult, mind kötelezett a területileg illetékes Bíróság előtti polgári peres eljárásban megtámadhatja.
Speciális garancia:

Lengéscsillapító:

 

A gyártók csak párban történő csere esetében fogadnak el garanciális reklamációt, a porvédő és felütközésgátló egyidejű cseréjével.
Vezérműszíj:


Csak a görgők illetve a vezérlésben szereplő alkatrészek (pl.: vízpumpa) egyidejű cseréjével együtt fogadnak el a gyártók garanciális reklamációt.


Szállítási feltételek
 

A megrendelt termékek kiszállítását futárszolgálat közreműködésével végezzük, a termékek árai nem tartalmazzák a kiszállítás költségét.

Szállítási költség:

Alkatrész, olaj, kiegészítők esetén.

Magyarország szállítás: 1.500.-HUF/csomag/cím. Kivéve 25 kg felett!!!

Magyarország szállítás: 3300.-HUF/csomag/cím 25 kg-től. Kivéve 40 kg felett!!!

200.000. Ft feletti vásárlás esetén a házhozszállítás ingyenes. Kivéve 25 kg felett!!!

Túlsúlyos csomag árak:

40-46 kg között 10.000.- HUF/ csomag/cím.

46-50 kg között 10.000.-HUF/csomag/cím.

50 kg felett nem tudunk szállítani futárszolgálattal autómatikusan, csak egyedi ajánlat esetében, ennek módja email vagy telefonos egyeztetés.

Akkumulátorok esetén.

Magyarország szállítás: 2300.-HUF/csomag/cím 25 kg-ig. Kivéve 40 kg felett!!!

Magyarország szállítás: 3300.-HUF/csomag/cím 25 kg-tól. Kivéve 40 kg felett!!!

200.000. Ft feletti vásárlás esetén a házhozszállítás ingyenes. Kivéve 40 kg felett!!!

40-46 kg között 4900.- HUF/ csomag/cím.

46-50 kg között 6900.-HUF/csomag/cím.

50 kg felett nem tudunk szállítani futárszolgálattal autómatikusan, csak egyedi ajánlat esetében, ennek módja email vagy telefonos egyeztetés.

Nyitvatartás: Hétfőtől-Péntekig: 10:00-15:30 óráig

Termék visszaküldés esetén, amennyiben a végösszeg, levonva belőle a visszaküldött termék(ek) értékét, nem haladja meg a 200.000 Ft-ot, a szállítás díját (a választott fizetési mód szerinti összeget), utólagosan kiszámlázzuk.

A termék vagy termékek visszaküldés minden esetben az ügyfél feladata, és költsége.

A termék fotók tájékoztató jellegűek, esetleges eltérések miatt felelősséget nem vállalunk, a gyártó és a forgalmazó a változtatás jogát fenntartja.

Kérjük, minden esetben ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét!

Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg, akkor köteles a forgalmazó ezzel összefüggő többletköltségét megtéríteni!

Vitás esetekben eljáró bíróság: 

Budapest Környéki Törvényszék

Cím: Budapest, Thököly út 97-101, 1146