Garancia-jótállási feltételek

 
Garancia feltételek:
 
Egyes termékek külföldről érkeznek, bármely garanciális ügyintézés esetén, a bevizsgálás ideje akár harminc azaz 30 munkanapot is igényelhet. Ez akár 6 hét is lehet.
 
Kérnék szíves türelmüket az ilyen termékek ügyintézésével kapcsolatban.
 
Garanciális igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő beszerelés igazoló. A Green Auto Parts Kft. csak és kizárólag a 151/2003 (IX.22.) Kormány 
 
Rendelet mellékletében szereplő termékek kapcsán vállal egy év jótállást. 
 
Jótállási eset áll fenn, ha a vevő az eladott termékkel kapcsolatban jótállási időn belül kifogást emel valamelyik termék, illetve alkatrész ellen, amely anyag-, illetve 
 
gyártási hiba következtében hibásodott meg, és ez a hiba már az eladás pillanatában a termékben megtalálható volt.
 
Nem lehet fellépni jótállási igénnyel, amennyiben a meghibásodás a használati, karbantartási, illetve beépítési utasítások be nem tartása következtében lépett fel, 
 
illetve szakszerűtlen (nem rendeltetésszerű) használat, hibás kezelés, természetes elhasználódás (kopás), nem megfelelő minőségű tüzelőanyag, segédanyag, valamint 
 
harmadik személy által végzett jogosulatlan beavatkozás miatt történt. 
 
Nem tartozik a jótállás körébe, a szállítás közbeni sérülés, hiányos termék, vagy elcsomagolás következtében nem felhasználható termékek.
 
Abban az esetben, ha egy az Green Auto Parts Kft. által forgalmazott termék, szerelési hiba vagy a karbantartás hiánya következtében hibásodig meg, úgy ez olyan 
 
jótállási esetnek minősül, amelyet a javítást végző műhelynek kell az ügyfél felé rendeznie.
 
Azon anyag- és gyártási hibák esetén, amelyek harmadik személy által módosított termékek felhasználása során lépnek fel, Green Auto Parts Kft. alapvetően, még 
 
jótállási időn belül történt meghibásodások esetén sem vállal felelősséget.
 
Jótállási kötelezettség megszűnik beépítési és kezelési utasítások be nem tartása esetén is. 
 
Nem érvényes az egy éves jótállási időtartam az olyan alkatrészekre vonatkozóan, melyekre a gépkocsigyártó meghatározott futásteljesítmény elérésekor kötelező cserét 
 
írt elő, és ezt a futásteljesítményt az alkatrész az egy éves időtartam előtt túlhaladta, hiszen ekkor az elhasználódás, természetes kopás eredménye.
 
Az esetleges okozati kárnál, a gépjármű megbontása előtt az Green Auto Parts Kft.-t értesíteni kell, hogy szűkség esetén a megbontásnál a képviselője jelen lehessen, 
ennek elmulasztása a garancia elbírálást lehetetlenné teheti.
 
Az általános egy éves jótállási időtartamtól azon márkák jótállási feltételei térnek el, melyekre az alkatrészgyártók által külön megszabott előírások érvényesek. 
 
Ezen termékekről a vevőszolgálat ad felvilágosítást.
 
A jótállási igény alapja a vásárlási számla és a szakszerű beszerelést is igazoló számla. Ezek hiányából fakadó minden kár a vásárlót terheli.
 
Egyes termékek cikkszáma, a gyártó által változtatható, így a termékek paraméterezése is a gyártó által történik, amennyiben a termék cikkszáma változik, a technikai 
 
adatai-paraméterei is változhatnak, ennek jogát a gyártó fenntartja.
 
Ezen termékek, az előző cikkszámon lévő termék teljes jogú utódai-váltói, tehát ugyanúgy megfelelő-használható mint a cikkszám változás előtti termék. 
 
Ezt a változást, webáruházban a termék leírásban feltüntetjük, amennyiben ilyen információ talál, és kérdése van, keressen minket írásban, mert a termék 
 
cikkszámváltozás, okozhat félreértést.
 
Példa termékek:
 
Akkumulátorok
 
Izzók
 
Szűrők
 
Fék alkatrészek
 
Kuplungok
 
Stb.
 
Fogalmak:
 
Garancia - a garancia fogalma jogilag nem létezik. 
 
Garancia alatt a köznyelvben a jótállást és a szavatosságot egyaránt szokás érteni, az alábbiakban mi is ilyen értelemben használjuk.
 
 
Kötelező jótállás - a magyarországi szabályozás alapján kötelező jótállást kell biztosítani sok tartós fogyasztási cikkre, amelyeket a vonatkozó 51/2003 Kormányrendelet 
melléklete kifejezetten nevesít. 
 
Ilyenek például a melléklet 
 
8. pontja szerint a "...közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros 
kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó..." 
 
és 29. pontja szerint "...az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett..."
 
 
10.000.Ft-99.999.Ft eladási ár között kötelező jótállás időtartama, ilyen esetekben egy év.
 
100.000.Ft-249.999.- Ft eladási ár között között kötelező jótállás időtartama, ilyen esetekben kettő év.
 
250.000.-Ft meghaladó eladási ár felett kötelező jótállás időtartama, ilyen esetekben három év.
 
A kötelező jótállás csak fogyasztói jogviszonyban létezik, tehát magánszemélyekre vonatkozik. 
 
A kötelező jótállás nem érinti a cégeket, egyéni vállalkozókat, egyesületeket és más, nem magánszemély vásárlókat.
 
A kötelező jótállás a vásárlónak kedvez, hiszen ha a termék elromlik a jótállás ideje alatt, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, 
 
ezért neki kell bizonyítania, hogy hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta).
 
 
Szerződéses vagy önként vállalt jótállás - bizonyos termékekre a gyártó vagy az eladó a kötelezően előírtnál hosszabb időtartamú jótállást vállal. 
 
Ennek ideje minden esetben a vásárláskor érvényes és a garanciajegyen vagy számlán jelzett időtartam. 
 
Minden másban a kötelező jótállásban foglaltak érvényesek
 
Szavatosság - Minden termékre, amelyek nem tartoznak a fenti körbe, a Polgári Törvénykönyv általános szabályai vonatkoznak. 
 
Ezekben az esetekben már szavatosságról beszélünk, aminek időtartama 2 év, függetlenül az eladási ártól.
 
 
Szavatossági panasz esetén a végfelhasználónak, tehát a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba vagy annak oka már az értékesítés pillanatában is fennállt.
 
Szavatosságra a fogyasztók és a fogyasztónak nem minősülő vásárlók is jogosultak. Előbbi esetben a kötelező szavatosság ideje két év, utóbbi esetben egy év.
 
A jótállás és a szavatosság a termék továbbadásával átruházható, ám mindkettő feltétele a meglévő garanciajegy vagy - ha a garanciajegyet a számla tartalmazza - az 
értékesítésről szóló számla, vagy annak másolata.
 
 
Fogyasztó - a Polgári Törvénykönyv szerint fogyasztó az a magánszemély, akik szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti tevékenységi körén kívül jár el. 
 
Eszerint tehát nem minősül fogyasztónak - és így a fogyasztókat védő jogokban automatikusan nem részesül - a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági 
tevékenysége körében eljáró - természetes vagy jogi - személy.
 
Nem fogyasztó - a fogyasztónak nem minősülő vásárlók számára a hatályos jogszabályok nem írnak elő kötelező jótállást, ám szavatossági jogaikkal ők is élhetnek. 
 
A minőségi panaszok mindenki számára megnyugtató és minél gyorsabb kezelésének érdekében azonban az olyan esetekben, ahol a beszállító vagy importőr nem 
vizsgálja a vásárló jogállását, mi sem teszünk különbséget, és megindítjuk a jótállási ügyintézést.
 
Azon esetekben, amelyek egyértelműen nem férnek be a jótállás keretei közé, a nem fogyasztónak minősülő vásárlóink panaszát szavatossági igényként kezeljük. 
 
Ilyen esetekben a bizonyítás terhe a vásárlónál van.
 
Minden általunk forgalmazott termékre érvényesek a Polgári Törvénykönyvben és az 51/2003. Kormányrendeletben előírt szavatossági és jótállás feltételek, bizonyos 
termékekre pedig ettől eltérő, kedvezőbb gyártói jótállást biztosítunk.
 
A termék(ek) szállítási költsége a vevőt terheli. Mindazonáltal, amennyiben a kézhez vett termék nem egyezik meg a megrendelt, illetve a honlapon feltüntetett termékkel, 
a házhoz szállítás és a visszaküldés költsége vissza lesz térítve a vevőnek.
 
Garanciális igény esetében, amennyiben az jogosnak bizonyul, az ezzel kapcsolatos szállítási költséget szintén visszatérítjük.
 
Garanciális igény bejelentésének elsődleges feltétele a honlapról letölthető garanciális jegyzőkönyv teljes, hiánytalan kitöltése(.xls-ben vagy .pdf-ben letölthető), különös 
tekintettel azokra a mezőkre, amelyek a termék értékesítésének helyének és idejének pontos beazonosításához szükségesek.
 
Garancia adatlap e-mailben kérhető, e-mail: info@nonstopautoalkatresz.hu.
 
Kérjük, hogy a kitöltött jegyzőkönyvet küldje el emailben a info@nonstopautoalkatresz.hu címre, küldje el postán a számlát kiállító telephely címére.
 
Amennyiben nem állapítható meg, hogy a termék értékesítője a Green Auto Parts Kft és a törvény által előírt vagy önként vállalt jótállási/szavatossági idő nem telt még le, 
a garanciális igényt elutasítjuk.
 
A garanciális jegyzőkönyvhöz csatolandó különálló készülékek, beépítő szettek, akkumulátorok esetén a termékhez tartozó gyártói garanciajegy, alkatrészek esetén a 
beszerelő szakműhely számlája vagy munkalapja, illetve a hibát megállapító műhely szakvéleménye.
 
A fentiek hiányában a garanciára vagy jótállásra vonatkozó igényt nem áll módunkban befogadni.
 
Figyelem, a szavatosság és jótállás nem vonatkozik, vagy csak részben vonatkozik a terméken külső károkozásból bekövetkezett kár (például baleset, nyomódás, 
 
égés, áramingadozás, túlfeszültség, más alkatrész rendellenes működése miatti rongálódás, rendellenes kopás), továbbá a gyártói speciális előírásoknak nem megfelelő 
használat vagy üzembe helyezés vagy a készülék helytelen, káros körülmények közötti tárolása esetén.
 
A járműalkatrészek esetén a szavatosság és jótállás nem, vagy csak részben vonatkozik a nem szakszerű, különösen a szükséges szakmai ismeretek hiányában történt 
beépítésből vagy be nem beépíthetőségből eredő problémákra.
 
A gyártói garancia - hacsak a gyártó külön nem tesz kivételt - nem vonatkozik:
 
- a normális üzemben kopó alkatrészek (akkumulátor, égő, lámpa, biztosíték, fékbetét, féktárcsa, szűrők) nem rendellenes mértékű elhasználódására.
- a termékek nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatára (indítóakkumulátor munka- vagy hajtóakkumulátorként történő használata)
- a nem szakszerű javítások, átalakítások következtében bekövetkezett károkra.
- a külső okok (például baleset, ütődés, villámcsapás, áramingadozás) következtében bekövetkezett károkra.
 
Az alkatrészek jótállása kizárólag az adott alkatrészre vonatkozik, nem terjed ki a munkadíjra és egyéb költségekre.
 
Az igények elbírálását a legtöbb esetben a gyártó vagy az importőr végzi, ennek ideje 3 munkanap és 8 hét között ingadozik a termék gyártójától és jellegétől függően.
 
A pozitív elbírálás után a vevő igényének megfelelően a termék vásárláskori árát és a meghibásodással kapcsolatos szállítási költségeket visszatérítjük, vagy - ha erre 
van mód - a terméket azonosra, vagy azzal megegyező használati értékűre kicseréljük.
 
AKKUMULÁTOR GARANCIA
 
Jótállás
 
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
 
 
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.
 
 
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
 
 
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. 
 
Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. 
 
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. 
 
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 
 
E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
 
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
 
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 
 
Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!
 
 
A jótállás kötelező esetei:
 
 
Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek 
bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, 
szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, 
vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos 
rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, 
légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, 
személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági 
gyermekülés;
gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek 
részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és 
lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és 
fülhallgató, head-set;
információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, 
film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, 
memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”
 
 
Összefoglalva a mi általunk forgalmazott termékkörre : minden 10000Ft- 100'000 Ft- közötti motor-illetve autó,munka akkumulátorra 1 év, illetve 10000 Ft. alatt 6 hónap garanciát biztosítunk. 
 
Fontos:

Motor akkumulátoroknál, a termék üzembe helyezését kérheti, a megjegyzés részben a rendelés kor, ebben az esetben személyes átvétel a kötelező, átvételi mód.

Az akkumulátorok üzembe helyezését követően, 1 óra múlva használhatóak, addig nyitott beöntőnyílással jól szellőző helyen, zárt (időjárástól védett helyen) kell tárolni. Ezt az időt kérnénk rá számolni az esetleges személyes átvételre.
 
Fontos : Garanciális ügyintézésére irányuló igényét kizárólag az erre biztosított online felületen fogadjuk el. Szóbeli, telefonos bejelentést nem fogadunk el semmilyen körülmény között!
 
 
 
Nem fogyasztónak minősülő vásárlók számára biztosított jótállás:
 
Bizonyos termékek esetén a gyártó vagy importőr nem vizsgálja a fogyasztói jogviszony fennállását. 
 
Ilyen esetekben a fogyasztónak nem minősülő vásárlók panaszát is jótállási igényként kezeljük.