EXIDE Történet

2017.01.13 22:52

Az EXIDE felkavarta az európai akkumulátorgyártók állóvízét
Az Edison alapította amerikai cég, miután magába olvasztotta az európai akkumulátorgyártók több mint 50%-át, a világ legnagyobb akkumulátor-gyártójává nőtte ki magát. A világhírű európai gyárak felvásárlása nem csupán névváltozást jelentet.
Az új tulajdonos óriási tőkeinjekcióval nekifogott átalakítani a gyártmánystruktúrát, specializálni a meglévő gyárakat azzal a céllal, hogy létrehozzon 4-5 óriási gyárat, amelyekben a legolcsóbban lehet a legjobb technológiával termékeket gyártani.
Milyen legyen ez az új technológia?

Ennek eldöntésére az EXIDE több, egymástól független kutatóintézetét bízta meg. Megvizsgálták a szóba jöhető rácsötvözők hatását, különös tekintettel a gyártástechnológiára és az akkumulátor üzemi paramétereire.
A vizsgált ötvözők: ón, kalcium és ezüst.
A tesztek eredményei egyértelműen azt mutatják, hogy a hagyományos öntéses technológia esetén elért eredmények eltörpülnek a hengerelt, expandált lemezekkel elért paraméterekhez képest, legyen az ötvöző bármely elem.
Az öntött pozitív lemezek rácsszerkezetét javítja ugyan az ezüst, mint ötvöző, az akkumulátorok vizsgált paramétereire azonban nagyon kevés hatással van.
A kutatások eredményeit, melyeket a legutóbbi prágai nemzetközi akkumulátor konferencián tettek közzé, egyértelműen azt mutatták, a kalcium-ón ötvözésű hengerelt, expandált lemezes akkumulátorok mind mechanikai, mind elektromos tulajdonságaiban messze fölülmúlják az öntött lemezeseket.
A hengerelt, expandált rácsok gyártásához természetesen új gépsorok kellenek, melyeknek fejlesztéséhez, gyártásához és üzemben tartásához csak a legtőkeerősebb cégek képesek a pénzt előteremteni.

Melyek a vizsgált akkumulátor paraméterek?

- Mechanikai szilárdság, rezonanciával szembeni ellenálló képesség
A ma már hagyományosnak számító tasakszeparátoron túl az EXIDE valamennyi akkumulátorában különleges védőhártya akadályozza meg, hogy a rácsba hengerelt hatóanyag a rácsfelületből eltávozhasson. /1. Ábra - Cellarács/ Az expandált lemezek sokkal szívósabbak, a kettős védelemmel ellátott felületből nincs lehetősége "iszaposodásnak" sem.
- Vízfogyasztás
Az ólom-ón-kalcium ötvözet esetén gyakorlatilag nincs vízbontás, így jól működő töltőrendszer esetén az akkumulátor élete folyamán nem kell utántölteni folyadékkal. Ez lehetővé teszi a teljesen zárt, "szuszogó" nélküli kivitelt.
- Önkisülés
A hengerelt, expandált lemezszerkezet esetén nem kell a rács anyagához a mechanikai szilárdság növelése érdekében olyan ötvözőket adagolni, amelyek növelik az önkisülést. A nagytisztaságú ólom ötvözet esetén nem képződnek kristálykorróziót okozó, energiafogyasztó helyi elemek, ezért az ilyen akkumulátor önkisülése sokkal kisebb (18-20 hónap), mint hagyományos társaié (2-6 hónap).
- Ellenállás a túltöltéssel szemben
Az autók feszültségszabályzói töltött akkumulátor esetén is a beállított (szabályozott) maximális feszültségen tartják az akkumulátort. Ezen a feszültségen az expandált, ón-kalcium ötvözésű, töltött akkumulátorok 6-8-szor kevesebb áramot vesznek fel, mint az öntött lemezes ezüst vagy antimon ötvözésűek. Ezzel jelentősen csökken a túltöltés okozta károsodás.
- Ellenállóképesség a magas hőmérséklettel szemben
Az  akkumulátorok többsége a nyári melegben megy tönkre, de ezt csak a hideg beköszöntekor vesszük észre. A modern autók fokozott motortér hőmérséklete tovább növeli az akkumulátor túltöltésének veszélyét. A kalcium ötvözésű lemezekből felépített akkumulátorok áramfelvétele növekvő hőmérséklet esetén is csökken, míg a más szerkezetűeké enyhe csökkenés után mindig növekszik.

Az EXIDE nem csak az ötvözők hatását vizsgálta, hanem a hosszú élettartam és a teljes karbantartás-mentesség érdekében más technikai újdonságokat is bevezetett.
- A membránnal kombinált labirint tömítésű záródugó nem csak a folyadék kiömlését gátolja meg, hanem a folyadék gőzeit is visszatartja. /2. Ábra - kombinált szelep/. Ez az abszolút gőzmentes kivitel lehetővé teszi, hogy az akkumulátort az utastérben is elhelyezhessük.
- A cellazárlat megakadályozására az EXIDE nem csak polietilén zacskót alkalmaz, hanem a folyékony elektrolitot nem tartalmazó akkumulátoraiban üvegszövetből készíti a tasakszeparátort. Az így előállított akkumulátor gázrekombinációs működésű, így egész élettartama alatt semmiféle karbantartást nem igényel. Az ilyen indító akkumulátort nevezi a köznyelv helytelenül "zselésnek".
- Az EXIDE legújabb fejlesztése a MAXXIMA nevű spirálcellás akkumulátor, amely szintén folyadékmentes, gázrekombinációs szerkezet. Az 55Ah-s méretű akkumulátor -18?C-on 800A hidegindító áramra képes /EN/.
Mindent tud, amit egy mai korszerű indító akkumulátornak tudnia kell.

Az EXIDE által diktált fejlődési ütemet a konkurens gyártók nem, vagy csak lassan tudják követni, hiszen a fejlesztések óriási összegeket emésztenek fel.