Liqui Moly Légmennyiségmérő tisztító spray LM21703

  • Gyártó: Liqui Moly
  • Gyártó katalógusszáma: LM21703
  • Tömeg: 200ML
Raktáron
Termék kódja: LM21703
Eredeti ár: 5.990 Ft
Nettó ár (Áfa nélkül): 3.015 Ft
Bruttó ár (Áfá-val): 3.830 Ft
Megtakarítás: 2.160 Ft (36%)

Megnevezés Légmennyiségmérő szenzor tisztító spray 200ml
Kiszerelés 200 ml
Gyártó Liqui Moly
Leírás Liqui Moly  Légmennyiségmérő szenzor tisztító spray 200 ml

Veszély!Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartály, nyomás alatt van. Hő hatására széthasadhat. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Elzárva tárolandó. Napfénytől védendő.