Liqui Moly MoS2 váltóolaj adalék LM1040

  • Gyártó: Liqui Moly
  • Gyártó katalógusszáma: LM1040
Raktáron
Termék kódja: LM1040
Eredeti ár: 6.520 Ft
Nettó ár (Áfa nélkül): 3.267 Ft
Bruttó ár (Áfá-val): 4.149 Ft
Megtakarítás: 2.371 Ft (36%)

Új cikkszám: LM2652 

Megnevezés Manuális sebességváltó adalék
Gyártó Liqui Moly
Kiszerelés 20 g
LeírásMoS2 VÁLTÓOLAJ ADALÉK  20ml Egy ásványiolaj alapú stabilizált szilárd kenőanyagkoncentrátum. Magas MoS2-tartalma és speciális adalékai révén alkalmas minden nem automata (manuális) gépjármű sebességváltóműhöz. Elegendő 1 liter olajhoz.

Veszély! Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként.