Liqui Moly Motor-Clean motor tisztító adalék LM1019

  • Gyártó: Liqui Moly
  • Gyártó katalógusszáma: LM1019
  • Tömeg: 500ML
Raktáron
Termék kódja: LM1019
Eredeti ár: 15.990 Ft
Nettó ár (Áfa nélkül): 10.944 Ft
Bruttó ár (Áfá-val): 13.899 Ft
Megtakarítás: 2.091 Ft (13%)

Megnevezés Motor Clean motortisztító adalék 500ml
Gyártó Liqui Moly
Kiszerelés 500 ml
Leírás MOTOR CLEAN 0,5L  Használjuk a Motor Protect-tel történő kezelés előtt.

Veszély! Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. Elzárva tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként.